รายการใช้แสตมป์รับสิทธิ์

ที่ รหัสบัตร จาก จำนวน สิทธ์ วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง มูลค่า ผู้ทำรายการ