รายการใช้คะแนน พอยต์ รับสิทธิ์

ที่ รหัสรางวัล จาก ใช้คะแนน สิทธ์-รางวัล วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง มูลค่า ผู้ทำรายการ