รายการใช้ส่วนลดรับสิทธิ์

ที่ รหัสบัตร จาก ส่วนลด วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง ยอดบิล เหลือ ผู้ทำรายการ