ใช้แสตมป์รับสิทธิ์จาก

ข้อมูลอ้างอิงการใช้แสตมป์รับสิทธิ์:

ใช้แสตมป์รับสิทธิ์โดยคิวอาร์โค้ด:

คิวอาร์โค้ด บนบัตรสะสมแสตมป์ของเมมเบอร์