ใช้คะแนนรับสิทธิ์จาก

ข้อมูลอ้างอิงการใช้คะแนนรับสิทธิ์:

ใช้คะแนนรับสิทธิ์โดยคิวอาร์โค้ด:

คิวอาร์โค้ด บนรางวัลของเมมเบอร์