ใช้ส่วนลดรับสิทธิ์

ข้อมูลอ้างอิงการใช้ส่วนลดรับสิทธิ์:

ใช้ส่วนลดรับสิทธิ์โดยคิวอาร์โค้ด:

คิวอาร์โค้ด บนบัตรส่วนลดของเมมเบอร์