ใช้ส่วนลดรับสิทธิ์

ข้อมูลอ้างอิงการใช้ส่วนลดรับสิทธิ์:

ใช้ส่วนลดรับสิทธิ์โดยรหัส:

รหัส บนบัตรส่วนลดของเมมเบอร์