รายการเมมเบอร์ใช้แสตมป์รับสิทธิ์จาก

ที่ รหัสบัตร ชื่อ-นามสกุล จำนวน สิทธ์ วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง มูลค่า ผู้ทำรายการ