รายการรางวัล

ที่ ใช้คะแนน รางวัล มูลค่า บาท สีธีม จำนวนเมมเบอร์ที่ใช้ วันที่สร้าง วันหมดอายุ รหัส สถานะ