เมมเบอร์ใช้คะแนนรับสิทธิ์จาก

ที่ รหัสรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนน สิทธ์-รางวัล วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง มูลค่า ผู้ทำรายการ