รายการเมมเบอร์ใช้ส่วนลด

ที่ รหัสบัตร ชื่อ-นามสกุล ส่วนลด วันที่ใช้สิทธิ์ อ้างอิง ยอดบิล เหลือ ผู้ทำรายการ