ต้นฉบับบัตรส่วนลด -

รหัสบัตร ส่วนลด ชนิด ดูบัตร ให้บัตรส่วนลด สีธีม ชื่อเรียกบัตร อายุบัตร จำนวนเมมเบอร์ที่ใช้ วันที่สร้างต้นฉบับ สถานะ